Українська література

Літературні диктанти для 10-11 класів


Від автора
Літературні диктанти – спосіб організації уважного і вдумливого читання твору.
Диктанти  можна використовувати на уроках української літератури для формування читацької культури, критичного мислення учнів, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного, а також для формування читацької компетентності:
ü аналізувати прозові тексти;
ü послуговуватися літературознавчими термінами;
ü творчо-пошукові навички;
ü висловлювати власне бачення порушених у творі проблем;
ü використовувати міжпредметні зв’язки.
Оскільки у профільних класах на вивчення української літератури програмою відводиться 1,5 години,  то, впроваджуючи в практику викладання предмета літературні диктанти, результативності можна досягти завдяки оптимальному використанню відведеного на урок часу і сил.
Мета посібника – розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку. 
Тема 1. Внутрішні спонукання та імпульси дрібних власників (повість      І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)
1.  Тема повісті  І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? (Життя українського  села з усіма його складностями й суперечностями).
2.  Назвіть героїв повісті І. Нечуя - Левицького «Кайдашева сім'я». (Омелько Кайдаш та Маруся Кайдашиха, сини - Карпо та Лаврін, невістки -  Мотря та Мелашка).
3.  Опишіть зовнішність Омелька Кайдаша. (Сухорляве та бліде обличчя, жилаві руки, зморшки на лобі, роботящий).
4.  Які риси характеру Марусі Кайдашихи роблять її смішною? (Облесливість у розмовах, фальшива манірність, зневага до бідних).
5.  Як Мелашка вирішила рятуватися від хатньої колотнечі? (Перебуваючи з односельцями в Києві, вона вирішила не повертатися в свекрову хату).
6.  З якою метою автор уводить своїх героїв у комічні ситуації? (Прагне розкрити духовну порожнечу власників, дріб'язковість їхніх інтересів).
7.  Назвіть  речі, через які спалахують сварки у Кайдашів? (Мотовило, кухоль, яйця, город, сміття, півня, кабана, коня, грушу).
8.  Укажіть відповідність між героями повісті.
             Омелько                                    Мелашка
             Карпо                                          Маруся
             Лаврін                                         Мотря
9.  Що  було причиною сімейних колотнеч? (Зовнішня пиха, дрібновлсницький егоїзм, непорядність, дріб'язковість).
10.           Назвіть риси характеру Карпа.  (Мовчазний, замкнутий, рідко усміхався, норовливий, без поваги ставиться до старших, черствий, інколи жорстокий).
11.            Що перебуває у центрі уваги автора? (Повсякденний плин життя селянської сім'ї, в якому на перший план висуваються побутові сварки).
12.           Яка причина примирення двох сімей? (Груша всохла).
Тема 2. Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
1.  Жанр твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Соціально-психологічний роман).
2.  Доведіть, що назва твору алегорична. (Воли – символічний образ уярмленого селянства – не ревли, якби було що їсти).
3.  Зі скількох композиційних частин складається роман і чому вони присвячені? (Чотирьох.
1) дитинство і юність Чіпки; 2) столітня історія села Піски; 3) складна доля хлібороба, звивиста сежка бунтарства; 4) трагедія).
4.  Що об’єднує образи Чіпки, Мотрі, Христі, Галі? (Ідея правди, яку розуміють усі герої неоднаково).
5.  Яку роль відіграють пейзажі у романі? (Тло дії і засіб індивідуалізації персонажів).
6.  На ваш погляд, хто такий Чіпка: селянин-бунтар, шукач правди, «пропаща сила»? Відповідь обґрунтуйте.
7.  Під впливом чого формується характер Чіпки? (Злидні, ворожість підлітків, бабусині казки, вразлива душа).
8.  Що штовхнуло Чіпку на грабіжництво? (Несправедливість).
9.  Чому образ Мотрі є трагічним? (Бідність, обдурена жінка, негативне ставлення до неї сина і односельців, тяжка праця).
10.            Назвіть риси вдачі Грицька. (Байдужість, егоїзм, намагання бути «скраю», боягуз, але трудолюбивий).
11.            Які соціальні причини зумовили появу в середовищі хліборобів злодія і бандита? (Безземелля, напівголодне існування, побори та утиски місцевих властей, соціальна несправедливість).
12.            Що характерно для стилю твору письменника? (Насиченість прислів’ями, приказками, примовками, ідіоматичними зворотами, багата лексика, синоніміка, запитання і окличні речення, персоніфікація).
Тема 3. Іван Карпенко-Карий «Сава Чалий»
1.  Жанр п’єси І. Карпенка-Карого «Сава Чалий». (Історична трагедія).
2.  Джерела створення п’єси І. Карпенка-Карого «Сава Чалий». (Народна історична пісня).
3. Хто такий Сава Чалий? (Один із керівників гайдамацького руху на Поділлі).
3.  У чому полягає трагедійність образу Сави? (Нерозв’язана внутрішня суперечність між бажанням героя зробити добро для народу та неможливістю досягти мети обраним шляхом).
4.  Причини переходу Чалого на бік Потоцького? (Вагання, втрата віри у перемогу, любов до Зосі засліплює очі, розрив між Савою і Гнатом, втрата довіри у гайдамацькому таборі).
5.  У чому полягає пафос твору? (В осуді зради як найстрашнішого зла).
6.  Чому трагедія «Сава Чалий» актуальна і сьогодні? (Закликає до єдності народу, ватажка і мас).
7.  Як виправдовує свій вчинок сам Сава? («Я лиш обороняв від кривди вашої увесь край»).
8.  Чому Саву вбили побратими і при цьому не дали взяти зброю в руки? (Втратив козацьку честь).
9.  Ідея твору? (Уславлення боротьби проти соціального і національного  поневолення, засудження зради).                      
10.           Які кращі риси українського народу втілює автор в образі Гната Голого?(Вірність Батьківщині, мужність, відвагу, рішучість,ненависть до ворогів,
     віра в перемогу і народ).                                                                                   
11.           Як гине Сава? (Побратими проколюють його шаблями). 
Тема 4. Поема Івана Франка «Мойсей» - видатний твір  світової  літератури
1.  Жанр твору І. Франка «Мойсей»? (Філософська поема).
2.  Джерела створення поеми І. Франка «Мойсей»? (Біблійна історія про те, як старозавітний пророк Мойсей вивів єврейський народ з єгипетської неволі).
3.  У чому полягає трагедія Мойсея? (Люди, яким він віддав усі сили, відвернулися від нього у вирішальну хвилину життя).
4.  Тема поеми? (Смерть Мойсея як пророка, не признаного своїм народом).
5.  Чому помирає Мойсей? (Покараний Богом за хвилинну мить сумніву в ньому).
6.  Основні проблеми поеми? (Вождь і народ).
7.  З якою метою І. Франко вводить у поему притчу? (Вона має алегоричний зміст і закликає громаду пробудитися).
8.  Чи даремна, на вашу думку, була смерть Мойсея? Чому?(Ні, бо вона посіяла в народі віру).
9.  Що було поштовхом до написання поеми «Мойсей»?(Скульптура Мікеланджело – образ біблійного Мойсея, яку побачив І. Франко, перебуваючи в 1904 р. в Італії).
10.            Доведіть, що поема закінчується оптимістично. (Пішов із життя пророк, але народився народ-герой, який довершить розпочату справу).
11.           Яка роль прологу в поемі? (Поглиблює зміст твору, надає йому ознак притчі-оповіді з подвійним сенсом. Приховує глибший зміст).
12.            Які найкращі риси людини втілює І. Франко в образі Мойсея? (Любов до народу, відданість йому, віра в побудову нового суспільства).
Тема 5. Боротьба справедливості з жорстокістю у повісті  І. Франка «Перехресні стежки"
1. Тема повісті І. Франка «Перехресні стежки»? (Життя різних верств населення  Галичини, боротьба справедливості й жорстокості, добра і зла).
2. Проблеми, які порушує автор у творі? (Роль інтелігенції в житті простого народу, судочинство, фемінізація, морально-етичні).
3.  Головні герої твору? (Рафалович і народ, Регіна, Стальський).
4. З якими суперечностями в людському житті стикається Рафалович? (З одного боку – працьовитість, потяг до кращого, а з іншого – комплекс меншовартості, темнота, байдужість, безпорадність у справах).
5. Яку відповідальність бере на себе Рафалович? (Виховати в українців почуття людської і національної гідності).
6. Яку роль у повісті І. Франка «Перехресні стежки» відіграє епізод, в якому Рафалович зустрічає на лісовій дорозі старого селянина, що заблукав? (Символ усього українського народу, що змучений важкою долею, він блукає і не може вийти на свій шлях, не має ні сили, ні надії).
7. Доведіть, що назва повісті символічна. (Перехресні стежки народних подвижників і чесних громадян сходяться для великих справ).
8. Доведіть, що Рафалович – носій головної ідеї твору. (Кожен, якщо захоче, може знайти своє місце на ниві служіння своєму народові. Людина має завжди вибір – чи прийняти лицемірну мораль суспільства , чи боротися з несправедливістю).
9. Що є свідченням щирого патріотизму Рафаловича? (Селяни горнулися до нього з кривдами, документи вів українською мовою і нею виступав у суді, добрий психолог, остерігався псевдопатріотів, чесний).
10. На думку Рафаловича, хто повинен допомогти народові вибратися з нужди? (Інтелігенція).
11. З якою метою Рафалович прагнув організувати селянське віче? (Для селян віче – школа політичного життя, самозахисту, можливість згуртувати сили).
12. Чому автор зводить на перехресних стежках людей різних соціальних станів, життєвих інтересів? (Франко не ідеалізує свій народ: вчинками різних людей керують свої мотиви. Рафалович іде на компроміс).
Тема 6. Голосіння трембіт над горами та долинами
(повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»
1.  Що передувало написанню твору М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»? (Вивчення фольклорно-етнографічного матеріалу про Гуцульщину).
2.  Назвіть прізвища двох родин, через показ життя яких М. Коцюбинський розкрив сюжет твору. (Палійчуки і Гутенюки).
3.  Як сприймають світ Іван і Марічка? (Як казку, повну чудес).
4.  Які міфологічні істоти беруть участь у житті героїв? (Чугайстер, щезник, мавка, аріадник).
5.  Тема повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»? (Єдність людини і природи через показ трагічного кохання).
6.  Поясніть назву твору «Тіні забутих предків». (Серед гуцулів, відрізаних горами від широкого світу, збереглися ті давні звичаї, вірування, коли людина і природа зливаються в одне ціле).
7.  Як закінчилося велике кохання Івана та Марічки? (Марічка втопилася).
8.  Чому Іван, одружившись з Палагною, не був щасливим? (Сум за коханою, різні погляди на життя: він живе у світі фантазії, а вона – в реальному світі).
9.  Про які звичаї та обряди говорить М.Коцюбинський у повісті? (Народження і похорон, коли чути звуки трембіт, ворожіння, святки).
10.            Як впливає світ природи на людину в повісті? (Примушує людину замислитися над місцем кожного у світі).
11.            Чому автор закінчує повість трагічно, а не оптимістично? (Смерть Марічки та зрада Палагни  призводить до того, що життя для Івана втрачає будь-який сенс).
12.            За що любить автор своїх героїв? (Доброту, чуйність, вміння кохати, бачити в природі красу, вміння жити один для одного).
Тема 7. Чарівні сили природи у новелі
М. Коцюбинського «Intermezzo»
1.  Жанр твору М. Коцюбинського «Intermezzo»? (Лірико-психологічна поема в прозі).
2.  Чому присвячена новела М. Коцюбинського «Intermezzo»? (Кононівським полям).
3.  Доведіть, що новела написана в імпресіоністичній манері. (Автор відтворює не саму дійсність, а те, як вона впливає на людину, її емоції, душевний стан, відображує дійсність у загальних рисах, наявність яскравих слухових і зорових образів).
4.  Які образи, на вашу думку, становлять ядро образного конфлікту новели «Intermezzo»? (Моя утома і Сонце).
5.  Назвіть дійових осіб новели М. Коцюбинського «Intermezzo». (Моя утома, Ниви у червні, Сонце, Три білих вівчарки, Зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе).
6.  Що символізують образи твору? (Складну боротьбу в душі ліричного героя, дають зрозуміти, як повертається до героя душевна рівновага).
7.  Розкрийте зміст назви новели М. Коцюбинського «Intermezzo». (Перепочинок утомленого митця).
8.  Яким картинам відведено композиційно центральне місце в новелі? (Картинам перебування героя серед природи).
9.  Які образи допомагають зрозуміти ліричному герою, що люди, від яких він утікав, ще не пропащі? (Зозуля, Ниви у червні, Сонце, Жайворонок).
10.           Назвіть кульмінаційний момент твору. (Зустріч із селянином).
11.            Тема новели М. Коцюбинського «Intermezzo»? (Митець і людина).
12.            Ідея новели М. Коцюбинського «Intermezzo»? (У природі людина мусить шукати перепочинок, але митець ніколи не стоїть осторонь проблем народних. Природа – останній шанс для тих, хто втратив віру у власні сили).
Тема 8. Єдність людини і природи в «Лісовій пісні» Лесі Українки
1.  Жанр твору Лесі Українки «Лісова пісня»? (Драма-феєрія).
2.  Історія створення твору Лесі Українки «Лісова пісня»? (Результат спогадів про дитинство, проведене письменницею на Волині).
3.  Хто були прототипами реальних образів у драмі? (Волинські селяни).
4.  У чому полягає своєрідність композиції твору Лесі Українки «Лісова пісня»? (Твір складається із прологу і трьох частин: дія прологу – провесінь, наступні частини – пора пізнього літа, осінь).
5.  Чому до несподіваної появи людей лісові мешканці поставилися негативно? (Люди можуть знищити природу (їхній дім) із корисливих міркувань).
6.  Чим міфологічні істоти відрізняються від людей у  творі Лесі Українки «Лісова пісня»? (Міфологічні – не визначають ні початку ні кінця, час циклічний, немає ні народження,  ні смерті).
7.  Назвіть зав’язку драми. (Зустріч Мавки і Лукаша).
8.  Як сприймається монолог Мавки? (Стверджується романтична віра у вічність життя, краси, слова).
9.  Укажіть відповідність між героями драми і тим, як вони розуміють красу.
    1.Дядько Лев                       а) розрізняє свято і будні
    2.Мати Лукаша                    б) хата і господарство
    3.Мавка                                 в) природа
    4.Килина                                г)гроші
    5.Лукаш                                  д)пізнання самого себе
10.            У чому полягає трагедія Мавки і Лукаша? («Моя любов сягала неба, а він ходив ногами по землі»).
11.            Чому Лукаш втрачає любов до життя? (Живе не в злагоді з совістю, втрачає найдорожче – справжнє своє кохання).
12.            Доведіть, що у драмі «Лісова пісня» Леся Українка використала символіку. (Перелесник і Той, що греблі рве – символ волі, молодості. Водяник – старість, поміркованість. Столітній дуб – єдність людини і природи. Лукаш – архетип людини).  
Тема 9. Трагічна доля драматичної поеми
Лесі Українки «Бояриня»
1.  Який історичний період окреслює Леся Українка у поемі «Бояриня»? (Доба Руїни, події пов’язані з Переяславською радою).
2.  Назвіть мотиви поеми «Бояриня». (Мотив національної пасивності і зради, ностальгії).
3.  Назвіть причини трагедії Оксани. (Неприйняття місцевих традицій, заборона підтримувати контакт з рідними, відмова Степана тікати в Україну).
4.  Розкрийте символічний образ шаблі. (Шабля без дії іржавіє і не може принести користі, так Оксана і Степан своєю бездіяльністю фактично зрадили Україну).
5.  Ідея поеми Лесі Українки «Бояриня»? (Заклик до боротьби, обстоювати незалежність країни).
6.  Чому Оксана змирилася зі своїм становищем, а не бореться? (Через любов до Степана і шлюбні обов’язки).
7.  Чим було одруження для Степана? (Втечею від нелегкої московської дійсності в рай подружнього життя, де немає чужини).
8.  Чому постать Степана є парадоксальною? (Відступництво від України, надлюдська вірність зрадженій присязі).
9.  Символом чого для Степана є Оксана? (Краси і волі).
10.            На думку Степана, як можна покращити ситуацію на Україні? (Переговорами та поступками з боку царя).
11.            Чому Степан не їде в Україну? (Доки на Україні неспокій, їх виїзд буде розцінений царем як зрада).
12.             Тема поеми Лесі Українки «Бояриня»? (Змалювання суспільно – політичної атмосфери України і Московщини в 17 столітті).
Тема 10. Повість Ольги Кобилянської «Людина» - новий етап  української   прози
1.  Жанр твору О. Кобилянської «Людина»? (Психологічна повість).
2.  Проблема повісті О. Кобилянської «Людина»? (Емансипація жінки).
3.  Головна героїня повісті О. Кобилянської «Людина»? (Олена Ляуфлер).
4.  Хто поділяє погляди Олени? (Студент-медик Лієвич).
5.  Хто був прототипом Олени? (О.Кобилянська).
6.  Хто є людина, з точки зору Олени? (Найвище досягнення природи, її окраса, тому має право на всебічний духовний розвиток, працю, освіту, кохання).
7.  У  чому проявляється героїзм Олени? (У прагненні протистояти згубному впливу сірої буденщини).
8.  У чому трагічність образу Олени? (Під вагою суспільних і родинних обставин вона не може до кінця вистояти в нерівній боротьбі).
9.  Які риси характеру вона шукає у Фельсі? (Щось таке добре, щоб її до нього притягувало).
10.            Що означали для Олени листи Лієвича, коли вона їх рвала? (Зв'язок з прекрасним минулим, з вмерлими її надіями і сподіваннями).
11.            Доведіть, що Олена уособлює собою тип нової жінки. (Опиняється поза суспільством, яке її не сприймає за її погляди, хоче визначити сама свою долю і вважає, що «моральна нужда» дорівнює «абсолютній бідності»).
12.            Чи залишилася Олена людиною? (Хоч заради врятування родини вона змушена вийти заміж не за покликом серця, але її духовний світ залишився вільним).
Тема 11. Трагедія переселення галицьких селян до Канади у новелі Василя Стефаника
«Камінний хрест»
1.  Назвіть головного героя новели Василя Стефаника «Камінний хрест». (Іван Дідух).
2.  Тема новели Василя Стефаника «Камінний хрест». (Еміграція галицького селянства на Американський континент).
3.  Хто був прообразом Івана Дідуха? (Русівський селянин Іван Ахтемійчук).
4.  З чим порівнює В. Стефаник проводи селянина?
(З похороном).
5.  У чому полягає трагічність образу Івана Дідуха? (Іван цілий вік тяжко працював, навіть горб зробив плодоносним, але за все життя майже нічого не надбав. За кращою долею їде до Америки).
6.  Доведіть, що назва новели багатозначна. ( 1) хрест – це пам’ятник на згадку про себе і свою сім’ю;
2) хрест – символ непосильної, нелюдської праці).
7.  Чому Івана звали Переламаним? (Втратив сили на горбі, праця зігнула його в дугу).
8.  За допомогою яких конкретних подробиць автор передає важке становище селянина? (Сині жили, що повипиналися на руках, зігнута спина).
9.  Хто вплинув на те, щоб Іван покинув Батьківщину? (Сини).
10.            Що залишає Дідух на горбі на згадку про себе? (Камінний хрест).
11.            Ідея новели В. Стефаника «Камінний хрест». (Еміграція – трагедія народу – соціальна і національна).
12.            Представником якого літературного напряму був В. Стефаник? (Експресіонізму).
Тема 12. Страшні картини голодного існування селянської  бідноти у творі  В. Винниченка «Салдатики!»
1.  Тема оповідання В. Винниченка «Салдатики!». (Придушення селянських заворушень).
2.  Головні герої оповідання В.Винниченка «Салдатики!». (Селяни).
3.  Назвіть керівника виступу. (Явтух).
4.  Що стало причиною зіткнення селян і карального загону? (Скарга поміщика про те, що селяни відібрали у нього зерно).
5.  На чому В.Винниченко будує конфлікт в оповіданні? (На протистоянні соціальних контрастів).
6.  Що сталося з Явтухом? (Офіцер зарубав його шаблею).
7.  На чому акцентує увагу В. Винниченко у творі? (На неможливості мирного налагодження зіткнень).
8.  Чому солдати відмовилися виконати команду стріляти? (Думали, що вони стріляють у братів).
9.  Як можна було відновити справедливість? (Віддати селянам врожай, який їм належав).
10.            Заспокоюючи людей, на яку книгу посилається Явтух? (Євангеліє).
11.            Що обурило офіцера? (Те, що селянин може відстоювати свою гідність).
12.            Яка розв’язка твору? (Помирають два ватажки).
Тема 13. Імпресіоністична новела
М. Хвильового  «Я(Романтика)»
1.  Назвіть головного героя твору М. Хвильового «Я (Романтика)». (Чекіст).
2.  Яке завдання стоїть перед головним героєм твору? (Необхідно очистити землю від «обивательського хламу» - і відкриється шлях до «загірної комуни»).
3.  Назвіть особливості композиції новели? (Складається із прологу (лірико-романтичного зачину), трьох частин).
4.  Що лежить в основі прологу? (Звичайна побутова ситуація: розмова матері з сином напередодні грози).
5.  Про які дві грози говорить М. Хвильовий у новелі? (Природна – «томиться природа у передгроззі» і соціальна – «гул канонади»).
6.  Установіть відповідність між персонажем новели і тим, що він уособлює.
1)  Дегенерат       а) чекіст, чутливий, глибоко   
                               сприймає світ, але робить
                               фатальний вибір;                       
2)  Тагабат              б) тваринні сили, байдужий
                                      виконавець;
3)  Я                              в) безвольний виконавець;
4)  Андрій                   г) раціоналіст і все зважує
   чітким розрахунком.
   (1-б; 2-г; 3-а; 4-в).
7.  Ідея новели М. Хвильового (Я«Романтика»)?
 (Сліпа віра в абстрактну ідею призводить до знищення загальнолюдських ідеалів).
8.  Назвіть кульмінаційний момент твору?(Коли серед тих «ворогів», яких привели до трибуналу, герой побачив свою матір – Марію).
9.  Які два найсвятіші для героя почуття зіткнулися у непримиренній суперечності? ( Синівська любов і обов’язок перед матір’ю – і революційний обов’язок, служіння найдорожчій ідеї).
10.            Перед яким життєвим вибором М. Хвильовий ставить свого героя? (Добро чи зло, шлях людяності і гуманізму чи круту стежку служіння абстрактним ідеалам).
11.            На чому впродовж усього твору зосереджена авторська увага? (На душі героя, її стражданнях, розгубленості, безпорадності, роздвоєності, невмінні вибрати правильний шлях).
12.            Яку специфічну присвяту має новела М.Хвильового «Я(Романтика)»? («Цвітові яблуні»).
Тема 14. Перший в українській літературі урбаністичний роман В. Підмогильного «Місто»
1. У якому році був уперше опублікований роман В.Підмогильного «Місто»? (1928  р).
2. Установіть відповідність між епізодом і певним сюжетним елементом роману В. Підмогильного «Місто».
     1) експозиція      а) смерть Зоськи;
     2) зав’язка           б) знайомство з Ритою;
     3) кульмінація    в) поселення Степана Радченка
                                         в    Гнідих;
      4) розв’язка         г) приїзд Степана до Києва.
3. Який художній засіб покладено в основу уривка з роману В. Підмогильного «Місто»?
     Листопад. Осінь переходила в стадію старечої щуплості, дні були її вже обчислені, її сльози вже вичерпувались перед неминучим кінцем. (Персоніфікація).
4. Установіть відповідність між портретами героїнь роману В. Підмогильного «Місто».
1) «Мале на зріст – йому якраз під пахви, худеньке, в плескатому капелюшкові».
2) «Вона складена була з двох тонів, без жодних переходів між ними – чорного: волосся, очі, сукня й ласкаві черевики, та смуглого: обличчя, тіло рук і плеча та панчохи, і це просте поєднання надавало її постаті гордого чару».
3) «…щуплість її щік, помережаних дрібними зморшками, недокрівність уст…Радісний дівочий усміх був гримасою на її пристаркуватім обличчі…»
4) «Черевики її були округлі й на помірних каблуках, і коліна не випинались раз у раз із-під спідниці. В ній вабила його нештучність».
     а) Тамара Василівна;
     б) Рита;
     в) Надійка;
     г) Зоська;
    (1 – в; 2 – г; 3- б; 4 – а).
5. З якою метою Степан Радченко їде до міста? («Вийти в люди», завоювати і зробити своїм зрусифіковане українське місто).
6. Доведіть, що роман В. Підмогильного «Місто» не тільки про киян, а передусім про Київ. (У творі автор подає опис знайомих вулиць, завулків, Дніпро, університету, академії, багатьох історичних архітектурних споруд).
7. Від якої особи ведеться розповідь у романі? (Від третьої).
8. Яким постає місто в уяві С. Радченка? (Чужим, ворожим, люди здаються ледарями, зневажає їх).
9. Що приносить С. Радченку його літературна діяльність? (Суспільне визнання і матеріальне благополуччя).
10. Чому Радченко пориває стосунки із коханою Зоською? (Йшлося про одруження, а незалежний Степан злякався, що в шлюбі втратить особисту свободу, поставить хрест на творчості).
11. Якою ціною далося народження людини і письменника Степана Радченка? (Ціною попереднього життя, духовного спустошення, самоти, великої праці).
12. На вашу думку, чи завоював місто Степан Радченко? Відповідь обґрунтуйте. (Так. Однієї творчої натхненної ночі, відчинивши вікно свого помешкання на високій київській горі і глянувши на величну панораму міста, він відчув, що це колись страшне і вороже йому місто тепер лежить покірно внизу. Степан раптом зронив униз зачудований поцілунок).
Тема 15. Роман Юрія Яновського «Вершники»
(новели «Подвійне коло» і «Шаланда в морі»)
1.  Події якого року відображені в романі Ю.Яновського «Вершники»? (1919).
2.  Особливості композиції  роману  Ю. Яновського «Вершники»? (Кожен розділ роману – окрема новела, а всі разом складають ланцюг новел, об’єднаних спільним сюжетом).
3.  Тема новели «Подвійне коло»? (Тема згуби матері, роду, нації через зневагу і нічим не обмежену політичну боротьбу синів-братів).
4.  Де зустрілися брати Половці? (Під Компаніївкою).
5.  Встановіть відповідність між іменами братів та назвою загонів, в яких  билися вони.
1)  загін Добровольчої армії генерала Денікіна;
2)  загін кінного козацтва Петлюри;                      
3)  загін Махновців;                                                     
4)  загін червоноармійців.                                      
а) Панас і Сашко;
б) Іван;
в) Оверко;                                     
г) Андрій.
(1-г; 2-в; 3-а; 4-б)
6.  Які батькові слова перед смертю згадує Андрій? («Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду»).
7.  Як Оверко говорить про рід? ( Рід – це основа, а найперше держава, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!»).
8.  Як Панас говорить про рід? (Рід…у державу вростає, в закон та обмеження. А ми анархію несемо на плечах, нащо нам рід, коли не треба родини, а вільне співжиття»).
9.  Яку характеристику дав братам Герт? (Одного роду, та не одного класу).
10.            Кому з героїв твору належать слова: «Наша артіль бідна, і кидати шаланду в морі не годиться. Я – голова артілі, то мусив і рятувати». (Мусію Половцю).
11.            Доведіть, що подружжя Половців жили одне одним. (Половчиха стояла на березі і чекала чоловіка навіть тоді, коли бачила, що шаланда затонула. Дочекалась його змерзлого і змореного,  обоє потім поралися біля шаланди, а потім, преніжно обнявшись, йшли впевнено й дружно додому, як ходили ціле життя).
12.            Символом чого є старі Половці в новелі «Шаланда в морі»? (Символом збереження роду й творення добра на землі).
Тема 16. «Патетична соната» М. Куліша – вершина творчості драматурга
1.  Коли відбуваються події, змальовані  у творі М.Куліша «Патетична соната»? (У жовтні 1917 році).
2.  Хто такий Ілько Юга? (Закоханий поет).
3.  Вкажіть, хто з героїв драми «Патетична соната» вірить у Петрарку? (Ілько).
4.  Хто виконує «Патетичну сонату» у драмі М.Куліша? (Марина Ступай).
5.  Вкажіть, хто з героїв драми ворожить на «Кобзареві», розмірковуючи над питанням:  «буде чи не буде Україна»?(Ступай – Ступаненко).
6.  Які історичні події змальовує М. Куліш у «Патетичній сонаті»? (Події української революції 1917-1919 р.).
7.  На думку Марини, коли слово може переконати кожну людину? (Коли за ним дзвенить зброя).
8.  Що здивувало в чекістській тюрмі набожного генерала Пероцького? (В’язень - монах, який «цілу ніч молився по-вкраїнському»).
9.  До якої організації належала Марина? (Збройної самостійницької організації).
10.            Що було сигналом до збройного виступу? (Запалена люлька).
11.            Що боявся монархіст Пероцький? (Україну).
12.            Символом чого є «Патетична соната», яку виконувала Марина? (Символом українського відродження).
Тема 17. Художнє відтворення проблеми українізації в 20-х роках
у творі М. Куліша «Мина Мазайло»
1.  Що слугувало поштовхом до написання комедії М.Куліша «Мина Мазайло»? (Спостереження над запровадженим у 20-х роках ХХ століття процесом українізації).
2.  Тема комедії «Мина Мазайло»? (Міщанство і українізація).
3.  Доведіть, що комедія мала великий успіх.
(У 1929р. комедія була поставлена в багатьох театрах).
4.  Назвіть героїв комедії. (Мина Мазайло, Мокій, Уля Розсохина, Рина, Баранова-Козино, тьотя Мотя, дядько Тарас).
5.  Про який конфлікт у сім’ї Мазайлів ми дізнаємося з перших рядків твору? (Батько, службовець тресту «Донвугілля» Мина Мазайло, соромиться свого «малоросійського» походження, бачить причину всіх негараздів і нездійснених мрій у своєму прізвищі, тому бажає змінити його на російське).
6.  Як автор змальовує тьотю Мотю з Курська? (Вона є втіленням великодержавної пихи, демагог, недоброзичлива до української незалежності людей).
7.  Як дядько Тарас ставиться до українізації? (Прикро йому, що тільки написи в місті змінилися на українські, але люди говорять російською. Та й влада спочатку хоче виявити прихильників українізації, а потім знищити їх).
8.  Як висловлює своє ставлення до рідної мови Мокій? («Українцями звуться ті, хто вчить нещасних службовців так званої української мови. Не малоросійської і не тарасо-шевченківської, а української – і це наша малоросійська трагедія»).
9.  Чому комедія М.Куліша називається «філологічною»? (Сюжет твору насичений розмовами на філологічні теми, здебільшого мовні).
10.            У чому виявляється новаторство М. Куліша-драматурга? (Події твору розвиваються за принципом «навпаки»: несподіваність розв’язки, фінал побудований за принципом контрасту, філософічність, гра виступає як основний прийом).
11.            Яке важливе питання для людей ставить у п’єсі М. Куліш? (Бути чи не бути українській нації).
12.            Визначте актуальність комедії М. Куліша «Мина Мазайло» і її суголосність сьогоденню.
Тема 18. Трагедія однієї селянської родини
як частки трагедії  усієї української нації
у творі  Уласа Самчука  «Марія»
1.  Жанр твору У. Самчука «Марія»? (Роман-хроніка).
2.  Який підзаголовок має твір У. Самчука «Марія»? (Хроніка одного життя).
3.  Чому автор, назвавши твір ім’ям головної героїні, присвячує його матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933р.? (Марія є втіленням долі мільйонів матерів-страдниць).
4.  Яка тема роману? (На прикладі життя однієї людини показати трагедію (голод 1932-33р.) цілої країни).
5.  З'ясуйте, у чому проявляється символічність образу Марії? (Ім'я Марії перегукується з іменем Богоматері. Долі їх схожі, бо домінантою є страждання. Марія – символ України).
6.  Кому із героїв роману належать слова: «Щастя наше в повноті існування»? (Марії).
7.  Чому Марія подала рушники Гнатові, хоч кохала Корнія? (Корнія забирають до російського флоту на 7 років, і жодного листа від нього Марія не отримала).
8.  Чому Марія не виказала Гната, який підпалив їхню з Корнієм хату? (Вважала справедливою карою, а Гната – святим).
9.  У чому Марія вбачала своє щастя? (У взаємному коханні, родинному щасті, радості материнства, достатку, праці на своїй землі).
10.            Яка розв’язка твору? (Вмирає жінка-мати, продовжувачка роду).
11.            Яку одну з найголовніших моральних проблем розглядає автор у творі? (Роль сімейних традицій у житті людини, нації).
12.            У чому трагедія образу Марії? (Народжена для щастя, повинна вмерти не тільки вона, а й уся її родина. Вона запрограмована на нелегку долю.).
Тема 19. «Україна в огні» О. Довженка – твір про трагедію  українського народу
1.  Жанр твору О. Довженка «Україна в огні»? (Кіноповість).
2.  Тема твору? (Показ героїзму українського народу в боротьбі з фашизмом).
3.  Ідея твору? (Уславлення незламності сили та непохитності духу нашого народу, здатність до визвольної боротьби, впевненість у перемозі).
4.  З якого приводу з’їхалися додому діти Лавріна Запорожця, героя кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»? (На святкування 55-річчя з дня народження матері).
5.  Назвіть прізвище родини, яка у кіноповісті символізує весь народ? (Родина Запорожців).
6.  Розкрийте символічність обрамлення твору. (Кіноповість починається заспівом. Рід зібрався, щоб вшанувати матір. Звучить величальна пісня, але матері вже немає з родиною, вона загинула. Пісня – символ нездоланності нашого народу).
7.  Що допомагало Олесі у хвилини смертельної небезпеки? (Любов до України, свого роду, до Василя, розуміння того, що на жінку покладено найсокровенніше – збереження роду, нації).
8.  Хто із героїв твору говорить про причини денаціоналізації українців? (Ернст фон Крауз – німець).
9.  Чому Лаврін Запорожець погоджується стати старостою у німців? Чи був у нього вибір? (Рятує село від загибелі: налагоджує зв’язок із партизанами, стає народним месником).
10.            Чому своїх героїв автор зображує, користуючись романтичною гіперболою,  так, що вони виходять переможцями із смертельних двобоїв? (Вони не завойовники, а оборонці рідної землі, щирі патріоти).
11.            Чому Василь Кравчина боляче переживає гіркоту відступу наших військ? (Було соромно, що такі, як і він бійці залишають на поталу ворогам людей, коханих жінок).
12.            Прокоментуйте слова О. Довженка: «Горе закохалося в нашу жінку». (Померла від ран на руках у сина Тетяна Запорожчиха, загинула від кулі запроданця Заброди Мотря Левчиха, не раз тікала з фашистської неволі Олеся, довго поневіряючись у чужих краях, партизанський суд над Христею).
Тема 20. Гнівний осуд тоталітарного режиму у творі
Івана Багряного  «Тигролови»
1.  Жанр твору І. Багряного «Тигролови»? (Пригодницький роман).
2.  Які події покладено в основу твору? (Події, що сталися під час відбування автором заслання на Далекому Сході).
3.  Назвіть головного героя твору. (Григорій Многогрішний).
4.  Пригадайте життєве кредо Григорія Многогрішного. (Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи).
5.  За яким композиційним принципом побудований роман?(Принцип дихотомії: сюжетні лінії розвиваються паралельно, протиставляються і зіставляються).
6.  З чого починається зав’язка твору? (Змальовано два експреси, що мчать сибірськими просторами, немов два дракони. Один із них «ешелон смерті», яким везуть в'язнів на каторжні роботи, а інший – комфортабельний експрес – везе партійну еліту).
7.  Що символізують ці два ешелони? (Два світи в державі: світ репресій, пекла, мук і світ ілюзорного раю, примарного вільного життя).
8.  Куди потрапляє Многогрішний, тікаючи з «ешелону смерті»? (У тайгу, де його переховує сім’я Сірків).
9.  Доведіть, що Сірки, опинившись на Далекому Сході, не загубили ні любові до України, ні ментальності. (Побут, дотримання звичаїв, обрядів, традицій, колоритний опис письменником святкування родиною Різдва, внутрішнє убранство традиційної української хати).
10.            Якою сценою закінчується твір? (Вирок над Медвином здійснює Многогрішний під час полювання на тигра).
11.            Уособленням чого є Григорій Многогрішний і Медвин? (Григорій - оптимізму, національного характеру, перемоги добра над злом, а Медвин – тоталітарної системи, який неспроможний подолати гордий дух українців).
12.            Якими якостями характеру захоплює нас Наталка Сірко? (Мужня, сильна, уміє кохати, тайга її загартувала, але і робить обережною, здатна на самопожертву). 
Тема 21. Філософічність твору Ліни Костенко «Маруся Чурай»
1.  Жанр твору Л. Костенко «Маруся Чурай»? (Історичний роман у віршах).
2.  Вкажіть, з яких історичних деталей і фактів створено сюжет твору? (Використано напівлегендарні відомості про співачку-поетесу з Полтави Марусю Чурай, 1658 р).
3.  Яка фольклорна основа твору? (Легенда про Марусю Чурай – піснярку, яка отруїла свого зрадливого коханого, щоб помститися за зраджене кохання).
4.  У чому полягає драма любові Марусі? («Нерівність душ», «Моя любов сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі»).
5.  У чому виявляється цільність натури Марусі? (У нерозривності життєвих і творчих принципів героїні).
6.  Які чинники відіграли вирішальну роль у помилуванні Марусі? (Заслуги її батька у боротьбі за національне визволення українців та пісні Марусі, що співав народ).
7.  У якому розділі найкраще спостерігається образ України доби козацьких воєн? (Розділ «Проща»).
8.  Композиційна побудова твору? (9 розділів, події в яких розгортаються протягом року).
9.  Який розділ, на вашу думку,  з композиційного боку є центральним? («Сповідь». Через спогади героїні перед нами проходять епізоди історії Полтави й України).
10.            Який леймотив знайшов художнє втілення у романі «Маруся Чурай»? (Зради і вірності).
11.            У яких двох площинах потрактовуються сюжетні колізії? (Особистісна (сцени особистого життя Марусі), суспільна (національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького проти польської шляхти).
12.            Кому з героїв твору судилося двічі порятувати дівчину від смерті? (Івану Іскрі).
Тема 22. Новела Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» - твір про щиру і віддану любов
1.  Що слугувало поштовхом до створення новели «Три зозулі з поклоном»? (1976 р. до Ірпінського будинку творчості завітав сліпий бандурист. Він виконав пісню «Летіла зозуля через мою хату». Григір почув її і тоді виникла ідея написати новелу).
2.  Тема новели? (Про щиру і віддану любов, людську чесність і порядність).
3.  Що рухає сюжет твору? (Почуття героїв, переживання).
4.  Що лежить в основі твору? (Любовний трикутник: Соня – Михайло – Марфа).
5.  Що є визначальним для персонажів новели? (Співчуття, любов до ближнього, милосердя, всепрощення).
6.  Ідея твору? (Любов – почуття незалежне від людської свідомості, моралі, тому воно мусить лишатися поза осудом, має право на існування).
7.  Яку присвяту має твір? (Любові всевишній).
8.  Кого найпершого зустрічає студент, який приїхав додому? (Марфу Яркову).
9.  Що єднає Марфу і Соню у творі Г. Тютюнника? (Страждання та любов).
10.            Доведіть, що жоден із героїв твору не поборов свого страждання і залишився на роздоріжжі. (Михайло безслідно зник на каторзі, Соня сама виростила сина, Марфа продовжує чогось чекати).
11.             Які почуття Михайла розкриваються в останньому його листі до дружини? (Сум за родиною, за втраченою свободою, любов до дружини, сина, рідного краю).
12.             Як відповідає Соня синові на запитання, чи не сердиться вона на Марфу? («У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе»).
Тема 23. Роман Василя Барки «Жовтий князь» - один із найпомітніших творів
 української прози ХХ століття
1.  Тема роману? (Голод в Україні 1932-33 р.).
2.  Що слугувало матеріалом для написання твору? (Спогади очевидців і власні враження письменника, який у 1933 р. відвідав родину свого брата на Полтавщині, а потім сам пережив голод на Кубані).
3.  Назвіть образи твору, які належать до кожної із трьох груп:
1)  носії зла                              а) місяць, хліб, церковна
                                                   чаша, жовтий князь;                         
2)жертви                                  б) хліботруси, Григорій
                                                       Отроходін;                       
     3)образи-символи                 в) родина Катранників,
                                                             селяни-хлібороби.
           (1 –б; 2 –в; 3 – а).
4.  На якому предметі зіткнулися інтереси Отроходіна та Катранника? (Коштовній церковній чаші).
5.  Символом чого для Мирона Катранника є чаша? (Символом духовного світла, порятунку, який неодмінно прийде).
6.  Доведіть, що назва твору «Жовтий князь» символічна. (Жовтий князь – це символ зла, демонської сили, голоду, тоталітаризму. Скрізь зустрічається жовтий колір, навіть жовкнуть люди від голоду).
7.  Як відтворює гостроту трагедії селянський календар? («Тепер місяці нові – вчора нам сусід казав: «грудень – трупень, січень – могилень, вересень – розбоєнь, жовтень – худень, листопад – пухлень, лютий –людоїдень, березень – пустирень, квітень – чумень).
8.  Коли починається відродження Андрієвої душі? (Коли хлопець починає помічати кругом себе красу. Він побачив квіти).
9.  У чому полягає ідея твору? (У показі незнищенності гармонійної душі, яка вихована на красі).
10.            Як трактує у творі Василь Барка причини голодомору? (Нешанобливе ставлення до віри: епізоди з руйнуванням храмів Божих, відвернення людей від віруючих, їх масове гоніння).
11.            Які проблеми піднімає автор у творі? (Життя і смерті, добра і зла, моральності і аморальності, родинного виховання, віри, новітнього яничарства).
12.                      Хто з героїв роману залишився живим і в чому полягає символізм цього образу? (Андрій Катранник, який сам-один вирушив у життєву мандрівку – до відродження українського народу).

Картка - інформатор

Автор
Назва твору
Образ
Тема, проблема чи ідея
1
Григорій Савич Сковорода
Байка
«Бджола і Шершень»
Бджола,
Шершень
Праця повинна стати природною потребою для кожного.
2
Іван Петрович Котляревський
Поема
«Енеїда»
Еней – онук троянсько-го царя
Соціальна нерівність; захист рідної землі; виховання дітей; дружба; кохання.

Григорій Квітка-Основ’яненко
П’єса
«Наталка Полтавка»
Наталка, Петро, возний, виборний.
Соціальна нерівність; показ життя селян, бурлаків, чиновників; кохання.
3
Григорій Квітка-Основ’яненко
Повість «Маруся»
Маруся, Василь, Наум Дрот.
Доля дівчини та її коханого.
4
Тарас Григорович Шевченко
Поема «Катерина»
Катерина
Трагічна доля матері-покритки та дітей безбатченків в тогочасному суспільстві.


Поема «Гайдамаки»
Ярема, Оксана, Залізняк, Гонта
Звеличення національно-визвольного руху України та її лицарів.
5
Пантелеймон Олександрович Куліш
Роман
«Чорна рада»
Сомко, Шрам, Леся, Брюхо-вецький, Кирило Тур,
Звеличення самобутності духовного життя нашої нації.
Боротьба за гетьманува-ння.
6
Марко Вовчок
Повість «Інститутка»
Устина,
Прокіп, Катря, Назар, лікар,
бабуся, панночка.
Показ нестерпного становища селян, викликаного жорстокістю кріпосників. Зображення моралі панів. Стан тогочасної освіти.
7
Іван Нечуй-Левицький
Повість «Кайдашева сім’я»
Мотря, Мелашка. Карпо, Лаврін, Кайдаш, Кайдашиха.
Здрібнення людської душі, викликаної залежністю селянства від нестатків.
8
Панас Мирний
Роман
«Хіба ревуть воли , як ясла повні?»
Чіпка, Грицько, Галя, Христя, баба Оришка, Мотря.
Найблагородніші пориви шукача правди пере-креслюються злочином.
«Пропаща сила».
9
Іван Карпенко-Карий
Комедія
«Хазяїн»
Пузир, економи, Соня, Калинович.
Чоловіча любов до стягання (збагачення) без жодної іншої мети.
10
Іван Якович Франко
Поема
«Мойсей»
Мойсей
Вибір життєвих позицій; добро і зло.


Роман «Перехресні стежки»
Регіна, РафаловичСтальський
Показ тяжкого життя зубожілого галицького селянства; суспільний обов’язок інтелігенції перед народом.
11
Ольга Кобилянська
Повість «Людина»
Олена Ляуфлер, батько, мати, сестри, Фельс, Лієвич.
Потрібно так змінити усталені норми,щоб кожна людина змогла відчути себе незалежною, справжньою людиною, знайти своє місце у житті. Емансипація жінки.
12
Василь Стефаник
Новела «Камінний хрест»
Іван  Дідух
Еміграція, зумовлена соціальною несправедли-вістю, бідністю, неосвіченістю
13
Леся Українка
Драма-феєрія «Лісова пісня»
Мавка, Лукаш, мати Килина, міфологіч-ні істоти
Єдність природи і людини. Кохання. Потяг до матеріальних цінностей, а не духовних перекреслює ніжні почуття. Роздвоєність особистості.


Поема «Бояриня»
Оксана, Степан, Іван, свекруха, Анна.
Доля людей. Заклик до боротьби.
14
Михайло Коцюбинський
Новела «Intermezzo»
Ліричний герой
Місце митця в суспільстві.


Повість
«Тіні забутих предків»
Іван, Марічка, Палагна.
Сила кохання. Добро і зло.


15
Володимир Сосюра
Вірш
«Любіть Україну»
Ліричний герой
Любов до Батьківщини.
16
Юрій Яновський
Роман «Вершники»
Оверко, Андрій, Опанас, Сашко, Іван, старий Половець.
Розпад людського роду, що почався з революцією. Братовбивча війна. По різні сторони барикад – брати.
17
Микола Хвильовий
Новела
«Я (Романтика)»
Чекіст, Андрюша, Дегенерат, доктор Тагабад.
Гуманність і фанатична віра в революцію. Роздвоєність особистості. Ціною злочину неможливо побудувати світле майбутнє.
18
Микола Куліш
Трагікомедія
«Мина Мазайло»
Мина, Мокій, Уля,
Рина, тьотя Мотя, дядько Тарас.
Ставлення до мови.
19
Олександр Довженко
Кіноповість
«Україна в огні»
Запоро-жець, Олеся, Христя, Мотря Левчиха, Андрій.
Героїзм людини у роки війни. Жінка на війні. Жорстокість фашизму. Цінність людського життя. Життя на війні і в тилу.


Кіноповість «Зачарована Десна»
Малий Сашко, дід, батько, мати.
Виховання працею. Природа і людина. Формування народу взагалі.
20
Василь Симоненко
Вірш
«Ти знаєш, що ти людина?»
Ліричний герой
Утвердження неповторності особистості. Цінність життя.
21
Ліна Костенко
Роман
«Маруся Чурай»
Маруся, Гриць, Вишняків-на.
Любов і зрада. Пісня й історія.
22
Іван Багряний
Роман «Тигролови»
Много-грішний, родина Сірків, Наталка, Медвин
Вплив сталінських репресій на долю людини. Трагедія України. Побут і традиції переселенців.
23
Василь Барка
Роман
«Жовтий Князь»
Мирон Катранник, Отроходін, мати і троє дітей.
Голодомор 1933р. Світ, який ніс красу,  перетворюється на зону смерті.
24
Улас Самчук
Роман-хроніка «Марія»
Марія,
Гнат, Корній.
Колективіза-ція. Голодомор. Любов до землі. Гріх та спокутування Кохання. Любов до землі. Влада.
25
Григір Тютюнник
Новела «Три зозулі з поклоном».
 Михайло, син, Софія, Марфа,
Любовний трикутник. Вірне кохання.

Немає коментарів:

Дописати коментар